Monday, 29 September 2014

Fretloxi er i gang!
Målet for vinteren er å holde begge hestene i gang, men av naturlige grunner er Biloxi prioritert. Både pga alder, og fordi han - såfremt han er frisk - er mest ferdig fysisk og mentalt for jobben. Snille Ingrid har sagt seg villig til å være stuntrytter i starten, når det virker mest fornuftig at "trygge" jeg er på bakken. Og, som bildene viser, det gikk veldig greit når vi hadde vår første økt sammen. Biloxi ser kanskje ikke så blid ut, men det er mest fordi han ikke helt vet om det er meg eller Ingrid han skal ha fokus på når vi stopper for å ta bilder.

My goal for the winter is to keep both horses going, but naturally Biloxi is my priority. Both with regards to age, and because he - as long as he is healthy - is the one who is most ready for this job, physically and mentally. Ingrid has been kind enough to offer to be my stunt rider in the start, where it makes more sense that I'm on the ground to make him feel safer and more confident. And, as the photos show, our first session went very well. Biloxi doesn't look all that happy, earswise, but that's because he's not quite certain who to focus on when we stop to take photos. Ingrid or me.

No comments: