Sunday, 21 September 2014

Uteliggerloxi


Hestene som bor permanent på stallen kommer hjem fra skogsbeite, og Biloxi flytter til uteboks for den siste uken på Sollihøgda. Siden han nå har slått seg til ro på gården går det helt fint, og han virker fornøyd med finfin oversikt over stall og bane der han står. Og deilig frisk luft til maten.
En stor takk til Gitte for hjelp med flyttingen!

The horses who live at the yard permanently are coming back, so Biloxi has to move out for his last week at Sollihøgda. But as he's settled in well he's quite happy with living outdoors, especially as he has a great view of what's going on. And lovely fresh air to go with his haylage.

No comments: